Bidden met de paus

Maandelijks vraagt de Paus te bidden voor zijn intenties. Op deze website worden deze gebedsintenties gepubliceerd in de vorm van een geleide gebedspodcast. 


JUNI 2022 - Gezinnen
Laten we bidden voor de christelijke gezinnen in de hele wereld; dat zij onvoorwaardelijke liefde mogen belichamen en ervaren, en dat zij in hun dagelijks leven mogen groeien in heiligheid.


play_arrowAfspelen : Intentie juni: gezinnen 


MEI 2022 - Voor gelovige jongeren
We bidden voor alle jongeren – ze zijn geroepen het leven ten volle te leven.


 play_arrowAfspelen : Intentie mei: Jongeren 


APRIL 2022 - Voor hen die werken in de gezondheidszorg
Het werk van gezondheidswerkers is even discreet als essentieel in onze samenleving. Bidden we voor hen die in de gezondheidssector hulp bieden aan zieken en ouderen


play_arrowAfspelen : April 2022: Gezondheidszorg


MAART 2022 - bio-ethische uitdagingen
Laten we bidden voor christenen die komen te staan voor nieuwe bio-ethische uitdagingen; mogen zij de waardigheid van alle menselijk leven blijven verdedigen met gebed en actie.


play_arrowAfspelen : Intentie maart: Bio-ethiek 


FEBRUARI 2022 - vrouwelijke religieuzen en godgewijde vrouwen
Wij danken deze vrouwen voor hun zending en hun moed. Mogen zij nieuwe antwoorden blijven vinden op de uitdagingen van onze tijd.


play_arrowAfspelen : Intentie februari: vrouwelijke religieuzen 


JANUARI 2022 - Voor ware menselijke broederschap
Laten we samen met paus Franciscus bidden dat iedereen, waar ook ter wereld, zijn geloof vrij en in vrede mag beleven.


play_arrowAfspelen : Intentie januari: religieuze waarde 


DECEMBER 2021 - Catechese
Laten we bidden voor de catechisten, opgeroepen om het Woord van God te verkondigen – dat zij ervan getuigen met moed, creativiteit en met de kracht van de Heilige Geest.


play_arrowAfspelen : Intentie december: catechese 


NOVEMBER 2021 - Depressie en stress
We bidden voor mensen die lijden aan een depressie of burn-out ,opdat zij door hun broeders en zusters - door ons - worden vergezeld op hun weg naar de vreugde en het licht die Christus ons elke dag aanbiedt


play_arrowAfspelen : Intentie november: Depressie 


OKTOBER 2021 - Betrokken bij de evangelisatie
We bidden dat elke gedoopte persoon zich betrokken voelt bij de evangelisatie en beschikbaar is voor de zending, door getuige te zijn van een leven dat de smaak heeft van het Evangelie.


play_arrowAfspelen : Intentie oktober: Zending 


SEPTEMBER 2021 - Ecologische bekering
Laten we bidden dat we dat we allemaal moedige keuzes maken voor een eenvoudige, ecologische en duurzame levensstijl en dat we ons verheugen over de jonge mensen die zich hier resoluut voor inzetten.


play_arrowAfspelen : Intentie september: Schepping 


AUGUSTUS 2021 - Het hart van de kerk
Laten we bidden voor de Kerk – dat zij de genade en de kracht van de Heilige Geest mag ontvangen om zichzelf te hervormen in het licht van het Evangelie.


play_arrowAfspelen : Intentie augustus: kerk 


JULI 2021 - Sociale politiek
We bidden dat we in sociale, economische en politieke conflictsituaties moedige en gepassioneerde architecten van dialoog en vriendschap mogen zijn.


play_arrowAfspelen : Intentie juli: dialoog 


JUNI 2021 - Het Sacrament van het huwelijk
Laten we bidden voor jonge mensen die zich voorbereiden op hun huwelijk met de steun van een christelijke gemeenschap – dat ze mogen groeien in liefde, met ruimhartigheid, trouw en geduld.


play_arrowAfspelen : Intentie juni: huwelijk 


MEI 2021 - Regulering van de financiële markten
Laten we bidden dat zij die belast zijn met financiën samenwerken met de regeringen om de financiële sfeer te reguleren en burgers te beschermen tegen de gevaren ervan.


play_arrowAfspelen : Intentie mei: Reguleren 


APRIL 2021 - Fundamentele mensenrechten
Deze maand vraagt de Paus ons om, samen met hem, te bidden voor allen die zich, soms met gevaar voor eigen leven, inzetten voor de bevordering en de verdediging van de waardigheid van alle mensen en voor hun rechten.


play_arrowAfspelen : Intentie april: Waardigheid 


MAART 2021 - SACRAMENT VAN DE VERZOENING
Laten we bidden dat we het sacrament van de verzoening met hernieuwde diepte mogen ervaren en zo de oneindige genade van God mogen proeven. Bid met ons mee. 


play_arrowAfspelen : Het sacrament van de verzoening 


FEBRUARI 2021 - GEWELD TEGEN VROUWEN
25 November is de Internationale Dag tegen geweld op vrouwen. Men vraagt zich af of dat eigenlijk nog wel nodig is in onze tijd. De feiten spreken helaas voor zichzelf. Uit cijfers van de Verenigde Naties blijkt dat 1 op 3 vrouwen wereldwijd tijdens hun leven een of andere vorm van geweld ervaart. Bid met ons mee 


play_arrowAfspelen : Geweld tegen vrouwen 


Meer informatie over het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus vind je op de website Bidden met de Paus. Dit gebedsnetwerk was vroeger bekend als "Apostolaat van het gebed". Het werd gesticht in 1844 door de Franse jezuïet F. Gautrelet.