Bidden met psalmen - In alle dingen God liefhebben en dienen

Vanaf het begin van het christendom worden psalmen gebeden en gezongen. Deze 150 liederen zijn van een ongekende rijkdom, verscheidenheid, subtiliteit en ruigheid tegelijk. Het hoeft niet te verwonderen dat zij tot op vandaag het kloppende hart zijn van het gebed van de christenen. Ook in dat van Ignatius van Loyola (1491-1556), een vermaard ervaringsdeskundige inzake bidden.


Dit gebedstraject, geschreven door Nikolaas Sintobin sj, is geïnspireerd door de gebedsdynamiek van de Geestelijke Oefeningen, opgesteld door Ignatius van Loyola. Bij citaten uit 21 psalmen volgt telkens een mini-overweging en drie gebedspunten. Het zijn open vragen, er is geen ‘juist antwoord’. Het is de bedoeling die vragen als opstap te gebruiken om de psalmverzen in het eigen levensverhaal te laten weerklinken: welke gevoelens en ervaringen roepen ze op, hoe spreekt Gods Geest tot mij door deze verzen? 


De serie is opgedeeld in vijf thema's. Het valt aan te raden deze in chronologische volgorde te gebruiken.
Een co-productie van Bidden Onderweg en het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.


Inleiding


 play_arrowAfspelen : Inleiding 


Openkomen voor God


 Aflevering 1 play_arrowAfspelen : Danken 


 Aflevering 2 play_arrowAfspelen : Vertrouwen 


Aflevering 3 play_arrowAfspelen : Verlangen 


Aflevering 4 play_arrowAfspelen : Groeien in vrijheid 


Aflevering 5 play_arrowAfspelen : Loven 


Het Kwaad


Aflevering 6 play_arrowAfspelen : Het kwaad in het algemeen 


Aflevering 7 play_arrowAfspelen : Het kwaad in mijn leven 


Aflevering 8 play_arrowAfspelen : Een meditatie over de hel 


Aflevering 9 play_arrowAfspelen : Vergeving 


De navolging van Jezus


Aflevering 10 play_arrowAfspelen : God roept 


Aflevering 11 play_arrowAfspelen : De menswording 


Aflevering 12 play_arrowAfspelen : Het leven van Jezus 


Aflevering 13 play_arrowAfspelen : Jezus redt en geneest 


Aflevering 14 play_arrowAfspelen : Kiezen 


Jezus navolgen, ook als er lijden aan te pas komt


Aflevering 15 play_arrowAfspelen : Weerstand 


Aflevering 16 play_arrowAfspelen : Verlatenheid 


Aflevering 17 play_arrowAfspelen : Stille zaterdag 


Volheid van leven: De verrijzenis


Aflevering 18 play_arrowAfspelen : Verrijzenis 


Aflevering 19 play_arrowAfspelen : De verrezen Heer komt naar mij toe 


Aflevering 20 play_arrowAfspelen : De zending 


Aflevering 21 play_arrowAfspelen : In alles God liefhebben en dienen 


Terugblik


 play_arrowAfspelen : Terugblik