Leven in harmonie

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

In deze retraite kan je mediteren over een zevental Bijbelteksten uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament, waarin onze verhouding tot Gods schepping centraal staat. Bij het schrijven ervan heeft Ward Biemans sj zich laten inspireren door paus Franciscus en in het bijzonder door zijn encycliek 'Laudato Si'. In deze brief gaat de paus uitgebreid in op de ecologische crisis en op wat we hieraan kunnen doen. In de loop van deze retraite zullen we hem verschillende keren aan het woord laten. 


 play_arrowAfspelen : Inleidende podcast 


 play_arrowAfspelen : 1. Gods verbond met de aarde 


 play_arrowAfspelen : 2. Omgaan met Gods schepping 


 play_arrowAfspelen : 3. God schept wijsheid 


 play_arrowAfspelen : 4. Gods Geest in alles 


 play_arrowAfspelen : 5. Vergelijking met de vijgenboom 


 play_arrowAfspelen : 6. Kijken naar Jezus 


 play_arrowAfspelen : 7. Jezus leer over de schepping 


 play_arrowAfspelen : Afsluitende podcast