Opvoeden: 'Leer van mij'

Kinderen en jongeren opvoeden, hen toerusten met wat nodig is om hun eigen weg te kunnen vinden. Het is deel hebben aan het wonder van Gods scheppingswerk. Het is ook een kwetsbaar avontuur.
Als ouder, grootouder, pleegouder of professioneel als leerkracht, weet je nooit wat de uitkomst zal zijn van je inzet.
Voor jou is deze audio-retraite bedoeld. In 7 podcasts nodigen we je uit een bijbels licht te laten schijnen over het wonder van het opvoeden van kinderen en jongeren.
Deze retraite is geschreven door Myriam Van den Eynde. Myriam is zelf moeder, en al jaren actief op een middelbare school waar ze o.a. leerlingen begeleidt.


 play_arrowAfspelen : Inleiding 


 play_arrowAfspelen : 1: Gods levensadem 


 play_arrowAfspelen : 2: Laat je onderrichten 


 play_arrowAfspelen : 3: Kom, volg mij 


 play_arrowAfspelen : 4: Kind, wat heb je ons aangedaan? 


 play_arrowAfspelen : 5: Wat wilt u dat ik voor u doe? 


 play_arrowAfspelen : 6: Door mensen gedragen 


 play_arrowAfspelen : 7: Uitgaan om te zaaien 


 play_arrowAfspelen : Uitleiding 


 play_arrowAfspelen : Levensgebed voor kinderen 


 play_arrowAfspelen : Levensgebed voor jongeren