Je luistert naar het Kyrie-gebed in een compositie van Igor Stravinsky


Als het leven ons kleiner maakt,
onze dromen aantast, onze krachten sloopt,
help ons dan, God, om stiller te leven en in vrede los te laten wat we toch niet vast kunnen houden.
Help ons om ja te zeggen tegen het onvermijdelijke,
ontgoocheld misschien, maar niet wrokkig,
armer geworden, maar dankbaar voor de weg die nog mogen gaan.

De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 10, vanaf vers 7.
Jezus zond de twaalf apostelen uit, en hij gaf hun de volgende instructies: Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee, schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen; blijf daar dan tot je weer verdergaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie: de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad.

De instructies die Jezus aan de twaalf apostelen geeft, bevatten een heleboel onderwerpen: Goed Nieuws… Genezing…Edelmoedigheid…. Eenvoud… Vrijheid. Roept een van deze onderwerpen gevoelens in je wakker? Welk woord trekt je het meest aan?


’Schud het stof van je voeten’, zegt Jezus, als mensen niet naar je willen luisteren. Je moet je niet gekwetst voelen, het niet persoonlijk opnemen, maar gewoon dóórgaan. Kan het zijn dat ik bij het verspreiden van het Goede Nieuws me laat tegenhouden vanuit faalangst, angst of verlegenheid, bang om afgewezen te worden?


Wanneer je nu opnieuw luistert naar de lezing, stel je dan voor ogen, hoe jij zelf die instructies krijgt. Stel je voor dat Jezus naar je kijkt en deze woorden tot je spreekt.


Wat kan ik vandaag doen, om aan deze uitnodiging te beantwoorden, deze opdracht van Jezus? En als ik dat niet weet, kan ik dan de Heer vragen, het mij duidelijk te maken?