Componist Vincello speelt Every day, every night.

De lezing van vandaag is uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 6 vanaf vers 44.
Jezus zei tegen de menigte: ‘niemand kan bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. Het staat geschreven in de Profeten: “Zij zullen allemaal door God onderricht worden.” Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij. Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft – alleen hij die van God komt, heeft hem gezien. Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’ 

"Niemand kan bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt." Als het waar is wat Jezus zegt, dan luister je nu naar deze woorden, enkel en alleen omdat God je daar hier en nu toe gebracht heeft. Hoe voelt het om dat te horen?


Het beeld van het brood raakt aan onze dagelijkse basisbehoefte, iets dat voedt en kracht geeft en dat ons laat groeien. Wat en wie heb jij in jouw leven nodig om je dag aan dag gaande te houden?


Kun je je een moment voor de geest halen dat een eenvoudig stukje brood precies was wat je nodig had? Breng die herinnering weer tot leven.


Luister opnieuw en hoor dat Jezus jou eeuwig leven belooft.


Neem de tijd om God te danken voor deze dag, en voor wat nog voor je ligt. Wat helpt je om vandaag voluit te leven?