Vocaalensemble Choruss zingt Let God arise, psalm 68.


Wanneer ik me vandaag klaarmaak om te bidden, maak ik het stil in mijzelf. Ik kom tot rust en kijk om me heen. Ik word me bewust van wat er rondom mij gebeurt, wie er hier aanwezig is: de mensen rondom mij, hoe ze er uit zien, wat ze aan het doen zijn, hun gelaatsuitdrukking.
In dit alles is God aanwezig. Hier en nu. God zegent deze eenvoudige plek, deze eenvoudige mensen, en maakt ze heilig.


De lezing van vandaag komt uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 3, vanaf vers 9. 


Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf. Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont? Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.


Wat voel je wanneer je deze woorden hoort: ‘wij zijn allen dienaren van God, en zijn medewerkers’? Hoe reageer je op de idee dat God verlangt betrokken te zijn, en ook betrokken is bij alles wat je doet, zegt, en voelt?


‘Jij bent Gods tempel en Gods Geest is in jou.’ Ben je je daar bewust van, van die aanwezigheid van Gods Geest in jou? Hoe beleef je dat op dit moment? 


Wanneer je de tekst opnieuw beluistert, sta jezelf dan het besef toe, het verbazingwekkend besef van Gods aanwezige Geest in jou, nu, op dit moment, en laat het diep in je doordringen…


Hoe zou je daar tegenover God op willen reageren? Misschien wil je God danken voor het geschenk dat zijn Geest in jou aanwezig is, dat jij Gods tempel bent… Of misschien zijn woorden overbodig, en kan je simpelweg genieten van het gevoel dicht bij God te zijn.