Je luistert naar Exspectans, exspectavi Dominum uit de Oratorio de Noël, van componist Camille Saint-Saëns. ‘Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht’


Vandaag is het de eerste zondag van de Advent, het begin van een nieuw liturgisch jaar. Het is ook de tijd waarin we aangemoedigd worden om te bezinnen over de komst van Christus. In deze tijd van verwachting kunnen we tot rust komen en vooruit blikken op wat komt.


Tijdens de volgende vier zondagen van de Advent, gaan we onze aandacht richten op wat enkele profeten uit het Oude Testament te zeggen hebben over Gods beloften. We gaan onze aandacht richten op het thema van de ‘belofte’ dat in iedere lezing aan bod komt. Ondertussen  overwegen we wat deze belofte in ons leven kan betekenen, nu het feest van Kerstmis nadert. Dit weekend luisteren we naar de woorden van de profeet Jeremia over Gods belofte van veiligheid en identiteit.


De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik de belofte die ik het volk van Israël en Juda heb gedaan, gestand zal doen. Op die dag, in die tijd, zal ik aan Davids stam een rechtmatige telg laten ontspruiten, die recht en gerechtigheid in het land zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en de inwoners van Jeruzalem zullen in vrede leven. En de naam van de stad zal zijn “De HEER is onze gerechtigheid”.


“De dag zal komen – zegt de Heer – dat ik de belofte die ik aan het volk van Israel en Juda heb gedaan, gestand zal doen”. Hoe voel je je, wanneer je deze woorden van onwankelbare zekerheid hoort? Ben jij in staat om God op eenzelfde manier te vertrouwen? Of blijf je twijfelen?


De beloften van God lijken niet op de menselijke beloften. Toch kunnen we ze makkelijk met elkaar verwarren! Kan je je een voorval herinneren waarbij iemand een belofte die hij je deed, verbrak? In welke zin is een belofte van God anders?


Terwijl je de lezing opnieuw hoort, zoek naar woorden die op de toekomst wijzen. Hoe reageer je op deze woorden?


Jeremia spreekt ons van een tijd waarin er veiligheid zal zijn, een tijd waarin mensen een nieuwe naam van rechtvaardigheid zullen krijgen. Kan je jezelf inbeelden met deze nieuwe identiteit? Spreek er met de Heer over in de laatste ogenblikken van dit gebed.