Photonen vocaal ensemble zingt Graveyard, gecomponeerd door David Lang.  


'Ik loop bij maanlicht om mijn lichaam af te leggen
Wanneer het schemert marcheer ik richting het oordeel
en zodra ik mijn lichaam afleg
ontmoeten onze zielen elkaar bij daglicht.'


Heer, U gaf me deze nacht om uit te rusten en te slapen.
Laat me tijdens deze dag uw goedheid voor mij niet vergeten.
Leid me, zodat ik uw zegen kan delen met anderen.


Advent is zojuist begonnen. Dit is een tijd van hoop en verwachting, waarin wij ons voorbereiden op de eerste komst van Jezus Christus en waarin wij vooruitzien naar zijn tweede komst. Deze hoop en verwachting kunnen wij beluisteren in de lezing van vandaag, die genomen is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 8, vanaf vers 5. 


Toen Jezus Kafarnaüm binnenging, kwam er een centurio naar hem toe die hem om hulp smeekte. ‘Heer,’ zei hij, ‘mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn.’ Jezus antwoordde hem: ‘Ik zal meegaan en hem genezen.’ Daarop zei de centurio: ‘Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, u hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: “Ga!” dan gaat hij, en tegen een andere: “Kom!” dan komt hij, en als ik tegen mijn dienaar zeg: “Doe dit!” dan doet hij het.’ Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich en hij zei tegen degenen die hem volgden: ‘Ik verzeker jullie: bij niemand in Israël heb ik zo’n groot geloof gevonden. Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel.


Probeer je een voorstelling te maken van wat hier gebeurt. Hoop en verwachting wanneer Jezus terugkeert naar Kafarnaüm. Roep bij jezelf het beeld op van de centurio. Een heiden, een vreemdeling, een buitenstaander. Een soldaat van het Romeinse leger, dat het volk overheerste en uitbuitte. We horen dat de centurio naar Jezus toekwam. Wat bewoog hem? 


Luister opnieuw naar wat de centurio aan Jezus vroeg. Wat zegt Jezus over de centurio?


De centurio vraagt niets. Hij zegt alleen maar tot Jezus dat zijn slaaf ziek is en vreselijke pijn heeft. Noch een godsdienstige overtuiging, noch een godsverlangen brengt de centurio naar Jezus. Het is de nood en het lijden van een ander dat hem ertoe brengt naar Jezus te gaan. Zijn houding is er een van een onbeperkt vertrouwen. Jezus is iemand op wie je kunt vertrouwen, iemand die je niet wegstuurt wanneer je met je problemen naar Hem toekomst. Wat is mijn beeld van Jezus?


Jezus reageert onmiddellijk: ‘Ik kom en zal hem genezen’. Dit buitengewoon royale antwoord verbaast de centurio. Hij verwachtte niet dat Jezus zijn huis zou binnengaan. Hij vindt zichzelf onwaardig en drukt zijn geloof in Jezus uit met de woorden ‘U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen.’
Hij gelooft dat het woord van Jezus genezende kracht heeft. Jezus is verbaasd en prijst het geloof van de centurio. De centurio laat zien dat geloof bestaat uit het vertrouwen in het woord van Jezus. Waar haalt hij zijn geloof vandaan?


Ik verplaats me in de positie van de centurio: welke ervaring brengt mij ertoe in Jezus te geloven?