Het Klein byzantijns koor Utrecht zingt Cheroevimskaja pjesn.


‘Laat ons, die de levendmakende Drievuldigheid het driewerf heilig toezingen. Laat ons nu alle aardse zorg terzijde stellen en de Koning van alles ontvangen.’


De lezing van vandaag is genomen uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 25, vanaf vers 6.


Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan: uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg – de HEER heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was onze hoop: hij zou ons redden. Hij is de HEER, hij was onze hoop. Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’


‘De HEER wist de tranen van elk gezicht.’ Weer een schitterend beeld uit Jesaja: God die onze pijn, onze droefheid en onze schaamte van ons wegneemt. Welke pijn, droefheid en schaamte heb je persoonlijk beleefd? Welke pijn, droefheid en schaamte beleef je op dit moment?


Kun je je voorstellen dat jouw pijn, droefheid en schaamte weggenomen kunnen worden? Hoe zou dat zijn?


Luister opnieuw naar de lezing en let op wat jou het meeste treft. Let op waar het gaat over de noden en verlangens in je eigen hart. 


Let op de gevoelens van verlangen en hoop in jouw hart die de laatste minuten naar boven zijn gekomen. Laat ze niet wegzakken uit je bewustzijn, maar voed ze en blijf er aan denken. Spreek tot de Heer over deze gevoelens van hoop en verlangen. Spreek tot God met je eigen woorden over wat er leeft in je hart.