De lezing is genomen uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 26, vanaf vers 1.


Op die dag zal in Juda dit lied klinken: ‘Wij hebben een sterke stad, de HEER biedt ons redding als een wal, als een muur. Open de poorten, opdat het rechtvaardige volk kan binnentreden, het volk van uw getrouwen. De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt. Vertrouw altijd op de HEER, alleen op hem, want de HEER is een rots sinds mensenheugenis. Hij haalt neer wie in de hoogte leven en veilig in hun onneembare vesting wonen. Hij brengt zelf hun stad ten val, hij maakt haar met de grond gelijk, niets laat hij van haar heel. Dan wordt ze onder de voet gelopen, vertrapt door de zwakken, vertreden door de armen.’


Vandaag weer een ander sterk beeld uit Jesaja: het onderscheid tussen arm en rijk, dat door God op zijn kop wordt gezet, God die hen ‘neerhaalt die in de hoogte leven’, zodat hun huizen in elkaar vallen en door de armen worden vertrapt. Hoe vind je dit vooruitzicht? Opwindend? Misschien onrealistisch? Welke reacties roept dit idee in je op?


Er komen ook beelden voor in deze lezing die verwijzen naar veiligheid en zekerheid: de sterke stad, de muur en vestingwal die ons beschermen, veiligheid voor de getrouwen die in vrede leven. Een beeld van een veilige plek waar mensen leven zonder vrees. Wat doet dit beeld met jou?


Wellicht leeft er in ons hart het verlangen om de zaak om te draaien, zodat er rechtvaardigheid heerst, zodat bepaalde machtige heren hun verdiende loon krijgen en de mensen die standvastig op God vertrouwen, in het gelijk worden gesteld. Luister opnieuw naar de lezing. Let op: misschien komt er dan een verlangen in je op om je in te zetten voor een betere, rechtvaardige wereld, die heel anders is dan wat je in eigen leven hebt meegemaakt of wat je ziet in de wereld om je heen.  


Ga nu na, om deze gebedstijd te besluiten, welke gevoelens in je zijn opgekomen, welke dromen en verlangens tot je bewustzijn zijn doorgedrongen, dromen en verlangens die je normaliter gauw uit je hoofd zet en vergeet. Zet ze nu eens niet uit je hoofd, beschouw ze nu eens niet als van secundair belang, maar zet ze centraal en bied ze aan, aan de Heer. Spreek met God over je werkelijke verlangens, zoals een vriend spreekt met zijn vriend.