Babak-o-Doestan speelt het lied Khamoosh.


Dit is een uitzonderlijk jaargetij
zo koud van binnen dat  het helder begrijpen 
van schoonheid ingewikkeld maakt 
Zalig de gedachte van de herfst die een 
storm van kleuren tot verbeelding brengt.


De lezing is genomen uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 29, vanaf vers 17.


Nog slechts een korte tijd, dan zal de Libanon weer een boomgaard worden, een boomgaard die is als een woud. Op die dag zullen doven kunnen horen hoe uit een boek wordt voorgelezen, en blinden zullen met eigen ogen zien, bevrijd van duisternis en donkerheid. Dan zullen verdrukten de HEER weer loven, zwakken juichen om de Heilige van Israël. Want het is gedaan met de geweldenaar, voorbij met de spotter. Ieder die op onrecht zint, zal vergaan: wie een ander valse beweringen ontlokt, wie de rechters in de poort wil verstrikken, wie het recht van de rechtvaardige schendt met loze beweringen. Daarom – dit zegt de HEER, die Abraham bevrijd heeft, over de nakomelingen van Jakob: Jakob zal niet meer te schande staan, zijn gezicht niet meer van schaamte verbleken. Want wanneer zijn kinderen zien wat ik in hun midden heb verricht, zullen zij eerbied hebben voor mijn naam, de heiligheid erkennen van de Heilige van Jakob en de God van Israël vrezen. Ieder die verward was, zal inzicht verwerven, wie altijd klaagde, is vol begrip.


Vandaag spreekt Jesaja weer woorden die aansluiten bij onze diepste verlangens. Wat heb je echt gehoord, wat kun je je nog herinneren? 


De profeet spreekt van een Libanon dat vruchtbaar land wordt. Wat is onvruchtbaar in jou en in de wereld om jou heen. En wat heeft de profeet jou te zeggen? 


We hebben gehoord dat de doven zullen horen en dat de ogen van de blinden zullen zien. Hoe kun je deze woorden verbinden met de noden en de verlangens waarvan je je bewust ben dat die leven in jezelf en in de wereld om je heen?


Neem de lezing nog een keer door en let bijzonder op de woorden die je raken, die te maken hebben met je eigen verlangens en je het meest aanspreken.


Spreek tot God over de woorden die je hebben geraakt en bewogen. Vraag God wat jouw gevoelens je te zeggen hebben over wat je verlangt voor jezelf en de wereld waarin je leeft.