Rachel Vroom speelt Veni, Veni, Emmanuel, in een compositie van Lani Smith.


De voorbije dagen stonden we stil bij onze eigen verlangens, dromen en betrachtingen, en bij de noden van de wereld rondom ons.
Het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria betekent een keerpunt in de heilsgeschiedenis. Een eerste teken dat Gods plan zich aan het ontvouwen was, dat God ingreep in de wereld. Gods antwoord op een wereld, die zoals we de voorbije dagen hebben gezien, schreeuwde om gerechtigheid, vrede, leiderschap, integriteit en liefde.


Het Evangelie van vandaag zou het verhaal van de Boodschap zijn. De engel Gabriel die aan Maria komt melden dat ze zwanger zal worden en een redder ter wereld zal brengen. Maar in plaats van het Evangelie zelf te beluisteren, zullen we de meditatie uit de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius volgen over deze gebeurtenis, met name de Menswording.


De heilige Ignatius nodigt ons uit om ons drie aan elkaar gerelateerde scenes voor de geest te halen. Eerst en vooral de mensheid, de grote diversiteit aan mensen verdeeld over de aarde, en de toestand waarin ze zich bevinden. Vervolgens de drie Personen van de Triniteit die de aarde en de mensen overschouwen en tot het besluit komen dat de Zoon, de Tweede Persoon, een mens moet worden om de mensheid te redden. En tenslotte, de Boodschap, de engel Gabriel die Maria groet en haar het nieuws meldt.


Ignatius nodigt ons allereerst uit om ons in te beelden wat wij zien.
Eerst zien we het aardoppervlak, bezaaid met een diversiteit aan kleding en gedrag. Sommige mensen zijn wit, andere zwart. Sommigen leven in vrede, anderen voeren oorlog. Sommigen wenen, anderen zijn aan het lachen. Sommigen zijn gezond, anderen dan weer ziek. De ene mens wordt geboren en de andere sterft, enzovoort. Nu je het jezelf probeert voor te stellen, wat zie je precies?


Daarna richt ik mijn blik op de drie Heilige Personen. Ze zitten bij wijze van spreken op de koninklijk gestoffeerde troon van hun Heilige Majesteit. Ze staren naar de hele aarde en haar reilen en zeilen. Ze zien alle volkeren, die zo blind zijn, en zien hoe ze sterven en naar de hel gaan.


Probeer jezelf voor te stellen hoe de Heilige Drievuldigheid tegen de aarde en haar volkeren aankijkt. Wat zie je?


Als derde, zal ik Onze Lieve Vrouw zien en de engel die haar begroet.
Wat zie jij, als je hierbij stilstaat? En als je hierover mediteert, wat steek jij er dan van op? 


Tot slot overloop ik alles wat ik heb gezien en gehoord en bestudeerd. Wat wil ik hierover aan Jezus of aan de Drievuldigheid of aan Maria zeggen?