Monk Turner speelt het lied Start again. ‘De nieuwe wereld vangt aan. We weten niet wat gaat komen; als en open boek kijk ik hoopvol vooruit’ Bidden Onderweg wenst ook jou een jaar van hoop en zegen toe!


De lezing van vandaag is genomen uit het Boek Numeri, hoofdstuk 6, vanaf vers 22.


De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: “Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen.’


Aan Aäron wordt gezegd hoe hij de Israëlieten moet zegenen. Maar hij heeft geen toverformule gekregen om hen te heiligen. In plaats daarvan moet hij hen eraan herinneren hoe God van hen houdt en zorg draagt voor hen. Kan jij jezelf ook herkennen als gezegend door God op zo‘n manier?


Een van de gaven die in deze zegening aan bod komen is de gave van vrede. Op deze Nieuwjaarsdag zullen vele mensen over de hele wereld bidden voor deze gave. Waar wil jij de gave van vrede in je leven vandaag laten groeien? 


En waar zie jij de grootste nood aan vrede in de wereld? Neem even de tijd om God te vragen om vrede in deze gebieden. 


Luister nu opnieuw naar de lezing. Hoor het als een zegening, aan jou gegeven, door God. 


Hoe wil jij antwoorden aan de God die jou zo zegent met zijn gaven?