Quire Cleveland zingt Psalm 98.


‘Zing voor de HEER een nieuw lied: wonderen heeft hij verricht.’


De lezing van vandaag is uit Psalm 98.


Zing voor de HEER een nieuw lied: wonderen heeft hij verricht.
Zijn rechterhand heeft overwonnen, zijn heilige arm heeft redding gebracht.
De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.
Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw voor het volk van Israël.
De einden der aarde hebben het gezien: de overwinning van onze God.


Juich de HEER toe, heel de aarde, juich en jubel, zing het uit.
Zing voor de HEER bij de lier, laat bij de lier uw lied weerklinken.
Blaas op de ramshoorn en de trompetten,
juich als de HEER, uw koning, verschijnt.

Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft,
laat juichen de wereld met haar bewoners.
Laten de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen jubelen
voor de HEER, want hij is in aantocht als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,
de volken oordelen naar recht en wet.


Deze psalm is vol van vreugde en de overwinning wordt luidruchtiggevierd. De hele kosmos wordt aangespoord om los te barsten in uitzinnige vreugde. Dit gaat zeker niet over een godsdienst die alleen maar sereen en rustig is. Hoe reageer jij op dit overwinningslied?


Maar ook al gaat het over een overwinning, het heeft niets triomfantelijks  en men klopt zichzelf niet op de borst. De overwinning van God op het kwaad is niet gebaseerd op de meedogenloze vernietiging van wat Hem weerstaat, maar op zijn niet aflatende liefde en trouw. Gods oordeel, zo zegt ons de psalmist, is niet gebaseerd op wraak, maar op rechtvaardigheid en billijkheid. In welke zin zie jij God als overwinnaar?


Deze psalm is niet zozeer een gebed van hoop, maar eerder een erkenning dat God uiteindelijk het laatste woord heeft tegenover alles wat vernietigend is en dood veroorzaakt. Hoe zie jij het verband tussen de overwinning van God en de schepping? Is er iets in de geschapen wereld dat voor jou spreekt van Gods trouwe liefde?


Als je nog eens naar de psalm luistert, welke gevoelens en gedachten komen er dan in je op? Wat versta jij onder rechtvaardigheid en billijkheid? Ervaar jij iets van Gods rechtvaardig omgaan met deze wereld? Of heb je vragen aan God, als je luistert naar deze psalm?


Waar zou je nu voor willen bidden?