Het Midsummer ensemble speelt Mit Würd' und Hoheit angetan, uit Die Schöpfung van Joseph Haydn. 


‘Met waardigheid en hoofsheid bekleed staat daar de mens. Vol diepzinnige wijsheid en met heldere blik straalt de geest, adem en evenbeeld van zijn Schepper.’

De lezing is genomen uit de Eerste Brief van Johannes, hoofdstuk 2, vanaf vers 29.


U weet dat hij rechtvaardig is, en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit God geboren is. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.


Wij zijn reeds kinderen van God, zegt Johannes. Neem, bij het begin van dit gebed, een ogenblik de tijd om echt te horen hoe God jou zijn geliefde kind noemt. 


Hoe voelt het om zelf op die manier aangesproken te worden door God? 


In de toekomst, zegt Johannes, zullen we zelfs nog meer zijn zoals Hij. Hoe reageer jij op de uitnodiging om meer gelijkend op God te worden, dag na dag?


Als de passage opnieuw wordt gelezen, let dan eens op hoe gedachten van hoop en vertrouwen in de tekst verweven zitten.


De uiteindelijke gedachte van Johannes hier is dat ieder die deze boodschap hoort zichzelf zal willen zuiveren. Spreek tot God over wat jij zou kunnen doen, vandaag, om meer te leven als zijn dochter of zoon.