De groep Babak-o-Doestan speelt het lied Doost dashtan. ‘Het begint met liefhebben’ 


De lezing van vandaag is genomen uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4 vanaf vers 7Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.


In deze korte passage horen wij de misschien wel mooiste en eenvoudigste omschrijving van God in de hele Bijbel: God is liefde. De sterkste uitdrukking van die liefde van God is dat Hij zijn Zoon de wereld in zond zodat wij door Hem kunnen leven. Denk aan de mensen die jij de afgelopen dagen hebt ontmoet en de mensen die je vandaag en morgen waarschijnlijk zult tegenkomen. Hoe zou Gods liefde door mij worden geopenbaard? Of door hen?


God is liefde – hiermee wordt ons niet iets abstracts verteld. Dat God liefde is, zegt ons wat God doet. Liefde is geen eigenschap maar een daad. Als we zeggen dat God liefde is, dan hebben we het over een actieve God die zich engageert, iemand die met ons een relatie aan wil gaan. God is niet een of ander intellectueel concept dat vrijblijvend op afstand blijft. God schept met liefde, God redt met liefde, God oordeelt met liefde. Hoe kan ik mijzelf meer met God verbinden? Door opener te zijn? Actiever? Liefdevoller?


Liefde kunnen we op vele manieren uiten. Liefde wordt werkelijkheid in wat we zeggen en wat we doen en in hoe we anderen behandelen. Luister opnieuw naar de passage en let erop hoe vaak het woord ‘liefde’ in haar verschillende vormen klinkt.


Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden – het is God die het initiatief neemt. En wij mogen proberen daarop antwoord te geven. Daarom, als je je terneergeslagen voelt en God voelt ver weg, bedenk dan dat de redding van God komt. Het gaat daarbij niet om mijn inspanning. Hoe zou ik nu willen antwoorden op deze God die liefde is?