Kamerkoor Airone zingt Calme des nuits, gecomponeerd door Camille Saint-Saëns.


Kalmte der nachten, koelte van avonden,
weids geflonker van hemellichamen
De enorme stilte van de donkere spelonken
diepzinnige geesten verheugen zich daarin.
De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 6 vanaf vers 45


Meteen daarna gelastte Jezus zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Betsaïda; intussen zou hijzelf de menigte wegsturen. Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer, en hij was alleen aan land. Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe, en hij wilde hen voorbijlopen. Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit. Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’ Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren.Probeer jezelf eens in het verhaal te plaatsen. Jezus heeft juist de menigte te eten gegeven. En nu laat Hij zijn leerlingen de boot ingaan om naar de overkant te varen. Hijzelf wendt zich dan tot de menigte en stuurt hen naar huis. Volg Jezus als Hij de berg opgaat om te bidden. Wat zie je? Hoe zou je de omgeving beschrijven? Wat zie je aan Jezus? Onrust? Of eerder vrede? En hoe voel jij je op deze plek?


Wel vaker in de evangeliën lezen we dat Jezus gaat bidden. Bij Marcus zijn Jezus’ gebed en zijn missie sterk met elkaar verbonden. Hoe is dat bij jou? Hoe bid jij? Is het gebed een basaal onderdeel van je leven?


Jezus loopt over het meer. Marcus vertelt ons dat Hij hen voorbij wilde lopen. Is dat niet vreemd. Maar het is niet wat je denkt. Zo vraagt Mozes in het Oude Testament aan God om zijn glorie te laten zien. En het gebeurt, dat God dichtbij komt en voor hem langs gaat. Hier, op het meer, laat Jezus zichzelf in zijn glorie aan de leerlingen zien. Hij komt naderbij en laat zien wie Hij is. Als je het verhaal nog eens beluistert, hoe voelt het voor jou als Jezus zegt: “Blijf kalm. Ik ben het. Wees niet bang.”


Terugblikkend op dit verhaal, kun je vertrouwen op de verborgen aanwezigheid van Christus temidden van de stormen en worstelingen in jouw leven? Neem de tijd om te bidden voor moed om te vertrouwen op Gods goedheid, ondanks de misère en moeite die je om je heen ziet en ervaart.