Ensemble Hermes zingt het lied For love is strong van componist David Lang. 


De lezing van vandaag is genomen uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4, vanaf vers 19.


Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.
Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.


Er zijn waarschijnlijk veel mensen die zouden zeggen ‘ja, ik heb God lief’, maar moeite hebben om uit te leggen wat dat dan betekent. Als ik zeg dat ik God liefheb, kan ik dan zeggen wie of wat ik liefheb, en waaruit dat liefhebben bestaat?


Het is makkelijker om van een ideaal te houden dan van een mens. Idealen laten je niet in de steek, schieten niet te kort, irriteren je niet en doen geen beroep op je, op momenten dat het je niet uitkomt. Geef je de voorkeur aan een wereld van idealen, boven de rommelige, ergerlijke werkelijkheid van mensen, de zichtbare broeders en zusters?


Als je nogmaals naar de lezing luistert, merk dan op wat de schrijver te zeggen heeft, over wat het liefhebben van God betekent.


Het reflecteren op deze lezing kan mij geïnspireerd hebben of juist ontmoedigd, verlicht of verward. Wat mijn gevoelens ook mogen zijn, ik breng ze voor God die van mij houdt. Ik vertel de Heer wat er in mijn hart is.