Ensemble Hermes zingt Adoramus Te, Domine, in een compositie van Claudio Monteverdi. Wij aanbidden u Heer’


Ik neem tijd om me bewust te worden van Gods aanwezigheid.
Bij mij. Hier en nu. 
Hij is nabij in wat ik doe, in wie ik ontmoet, in wat me overkomt.


De lezing van vandaag is genomen uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 5 vanaf vers 5


Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed – niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is. Er zijn dus drie getuigen: de Geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend. Als we het getuigenis van mensen aannemen, zullen we zeker het getuigenis van God aannemen, dat zoveel meer gezag heeft, want het is het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.Deze lezing lijkt ingewikkeld, verwarrend en misschien zelfs verontrustend. Denk eens na over de volgende woorden: stel dat jij voor een rechtbank wordt gebracht en ervan wordt beschuldigd dat je een christen bent. Zou er voldoende bewijs zijn om je te veroordelen?


Zou iemand aan mij herkennen –  door wat ik zeg of door hoe ik leef – dat ik een christen ben? Komen de woorden die ik spreek en de daden die ik doe overeen met wie ik ben?


Er zit een sterke rechtbank sfeer in de lezing van vandaag. Als je er nog eens naar luistert, let erop hoeveel er sprake is van getuigenis en getuigen.


Als je gelooft in Jezus Christus, dan gaat het er niet om dat je ja en amen zegt tegen alles wat Hij zegt. Het gaat er meer om dat je jezelf toevertrouwt in zijn handen, nu en altijd. Deze dag, kan ik Jezus’ laatste woorden nazeggen? In uw handen leg ik mijn geest.