Het Galakoor zingt Ev'ry valley shall be exalted. ‘Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen.’


De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 3, vanaf vers 15.


Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’


Kerstmis. Het lijkt wel alsof het nog maar gisteren was. Inderdaad: vorig weekend vierden we in de Kerk de komst van de drie wijzen. En daar holt het Evangelie alweer verder. Op naar Jezus’ eerste openbaar optreden. Hoe voel jij je terwijl je dit gebed begint? Ben je gehaast? Aan het bijspijkeren bij het begin van een drukbezet jaar? Of kan je net nu een beetje ruimte vinden om te horen wat God aan jou te zeggen heeft?


“Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur”, zegt Johannes de Doper. Dit zijn stevige, krachtige beelden! Blik eens terug op je leven.  Zijn er momenten waarop je inziet dat een krachtige God aan het werk is? Is Hij aan het werk in jezelf? Of aan het werk in andere mensen?


Wanneer je nu opnieuw luistert, plaats jezelf dan in de schoenen van de mensen die op de oever van de rivier staan. Kijk met hen hoe Johannes Jezus doopt. Wat merk je hierbij op?


“Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde.” Hoe zou het zijn om God deze woorden te horen zeggen over jou, zijn geliefde zoon of dochter? Spreek nu eventjes tot de God die vreugde vindt in jou. Vertel Hem wat je hier hebt gezien en gevoeld.