Six organs of admittance speelt het lied Hold, but let go.

In Gods liefdevolle aanwezigheid, kijk ik terug naar de afgelopen dag, vanaf dit ogenblik en terugblikkend; moment per moment. In dankbaarheid vergaar ik, al het goede en vreugdevolle dat ik ontvangen heb. Ik kijk nu naar mijn schaduwzijden en wat ze me leren, en zoek naar heling, moed en vergeving .


We lezen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 1, vanaf vers 14


Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem.Marcus vertelt: “En meteen lieten ze de netten achter en volgden Hem.” Wat bezielt beroepsactieve mensen, vissers, om hun werk in de steek te laten en Jezus, een timmerman uit Nazareth, zomaar te volgen?Er moet iets zijn geweest dat deze mannen heeft aangezet om Jezus te volgen. Kun je je voorstellen wat het betekent, dermate  enthousiast te zijn over iemand dat je bereid bent je baan en je familie los te laten om met iets totaal anders te beginnen? Zou jij zo een  nieuw begin in jouw leven verwelkomen?Ik nodig je uit, terwijl je de tekst opnieuw beluistert, om in de huid van een van die vissers te kruipen. Wat doet het met je als je Jezus hoort zeggen: “Kom achter mij aan”?Hoe zou je toen op Jezus’ uitnodiging hebben gereageerd? Hoe reageer je daar nu op? Misschien kun je bidden om iets meer van het natuurlijke enthousiasme van deze vissers, of misschien wil je iets anders zeggen. Ik nodig je uit om je antwoord nu tegenover Jezus uit te spreken.