Quire Cleveland zingt het lied Halleluia, a new work. ‘Hallelujah, er is een nieuw licht verschenen. Deze leidt ons langzaam naar vrijheid. Zijn Geest is de levensadem van mijn eigen, diepste verlangens.‘
We lezen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 1, vanaf vers 21
.


Jezus en zijn discipelen gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: ‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’ Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.’ Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea.


Vandaag de dag zouden we iemand die ‘in de greep is van een onreine geest’ eerder zien als een geesteszieke, die in het openbaar allerlei obsceniteiten uitkraamt. Hoe zouden de mensen in de synagoge gereageerd hebben op die man en op datgene wat Jezus doet?Wat de mensen opviel is dat Jezus met gezag onderrichte – Hij zette zijn woorden kracht bij door datgene wat Hij deed. Zijn er in jouw leven domeinen waar je beweert iets te geloven, maar je woorden niet ondersteunt met daden – bijvoorbeeld als het erop aankomt  mensen in nood te helpen, of op een milieuvriendelijker manier te gaan leven? Terwijl je de lezing opnieuw beluistert, kun je je deze scene zo levendig mogelijk proberen voor te stellen – de toon van de stem van de personages, hun houding, hun gezichtsuitdrukking...Verlang ook jij ernaar te spreken en te handelen als Jezus? Met welke geloofwaardigheid en met welk gezag wil je dat doen? Spreek daarover met de Heer aan het einde van deze gebedstijd.  Misschien kun je Hem vragen om het geschenk van deze levenshouding, de genade om te doen wat je belijdt.