Het Belcea kwartet speelt het lied Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, gecomponeerd door Ludwig von Beethoven.


 Ik gebruik deze deze tijd om de woorden van dit gebed in me op te nemen.


Heer Jezus Christus, Gij hebt doven de oren geopend
en mensen bevrijd uit de macht die hen gevangen hield.

Uw scheppend woord kan ook ons vrijmaken en genezen.
Leer mij leven in de zekerheid  dat Gij mij nooit zult verlaten.
In tijden van geluk, ziekte of rouw.Wij lezen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 1, vanaf vers 40.


Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’ Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: ‘Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.’ Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen.Probeer de film van de gebeurtenissen in je verbeelding af  te spelen. Om te beginnen kun je je deze man voor ogen roepen, hoe hij lijdt onder de verminkende huidziekte die melaatsheid heet. Wat voor leven heeft hij nog? Wat gaat er in zijn hart om als hij Jezus benadert en door Hem wordt genezen?Probeer je nu voor te stellen wat er in deze scene in Jezus omgaat. Hij is “diep ontroerd”. Zijn hart gaat uit naar deze man. Stel je voor hoe Hij hem aankijkt, hem aanspreekt, hoe Hij zich beweegt...Hou die gevoelens en beelden voor ogen terwijl je het verhaal  een tweede keer beluistert.Christenen worden uitgenodigd om een gevoeligheid te ontwikkelen zoals die van Jezus, een hart dat uitgaat naar lijdende mensen. In het slotmoment van deze meditatie kun je Christus vragen dat Hij je helpt een gevoeligheid te ontwikkelen zoals de zijne, een hart dat tot mede-lijden in staat is en echt bereid zich open te stellen voor anderen en hen te helpen.