Podcastretraite voor lhbti+’ers:

Kostbaar in mijn ogen' is een podcastretraite van Bidden Onderweg voor lhbti+'ers

De serie bestaat uit tien meditaties bij Bijbelteksten. De podcasts nodigen je uit om te bidden met je ervaringen als lhbti+’er.

De podcastserie vormt samen een retraite. In onze vragen en commentaren bij de Bijbelteksten waarmee je bidt, zullen we je niet vertellen wat je moet denken. Ook niet wat goed of niet goed is. Misschien ontvang je wel antwoorden of doe je inzichten op tijdens het bidden met de podcasts. Het gebed is een vrije ruimte waarin je staat tegenover God.

De meditaties verklaren niets. Het zijn geen preken

‘Kostbaar in mijn ogen’ is een ignatiaanse retraite. In ignatiaans gebed is veel ruimte voor verbeelding. De meditaties nodigen je uit om helemaal in een Bijbeltekst te kruipen en daarbij al je zintuigen te gebruiken: wat hoor, voel, ruik en zie je? Wat zegt Jezus, hoe kijkt Hij, hoe reageren de mensen daarop? Een ander kenmerk is dat het niet gaat over interessante gedachten rond een Bijbeltekst te delen. De meditaties verklaren niets. Het zijn geen preken. Ze nodigen jou uit om jouw leven in dialoog te laten treden met de Bijbel en je zo door Gods liefdevolle aanwezigheid te laten aanraken.

Enkele thema’s die voorbij komen in de podcastretraite: Ben ik dankbaar voor wie ik ben? Het bekendmaken van mijn identiteit, wat betekent dat voor mij? Wat kan ik bijdragen aan de wereld? Wie neemt het voor mij op, bij wie kan ik schuilen? Wie is Jezus voor mij? Kan ik toelaten dat God mij helemaal kent en bemint?

Wat is Bidden Onderweg?

Bidden Onderweg brengt je dichter bij God, met elke dag een nieuwe gebedspodcast. In de meditaties van Bidden Onderweg staan Bijbelteksten centraal. De muzikale omlijsting, overwegingen en begeleidende vragen hepen je om tot gebed te komen. Waar en wanneer je maar wilt.

De dagelijkse podcast duurt een goede tien minuten. Door regelmatig met Bidden Onderweg te bidden, zul je merken dat de ontmoeting met God een bepaalde structuur krijgt en zich verdiept.

Naast de dagelijkse gebedspodcast maakt Bidden Ondereg ook podcastretraites en podcastsseries, zoals voor lhbti+'ers.

1: Namen noemen
Ik zal er zijn, zo noemt God zich. God is er altijd. God die naar je omziet. God die je door en door kent en bemint.
2: Verscheidenheid van gaven
God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden.
3: Zorgen voor wie in verdrukking komt
Wanneer heeft iemand onverwachts en tot je eigen verbazing misschien voor jou gezorgd?
4: Jezus ontmoet mensen daar waar ze zijn
God is een God van liefde die jou uitnodigt gelukkig te worden. Soms is het nodig dat we andere keuzes maken. Soms radicale keuzes.
5: 'U kent mij’
God schept alleen goede dingen. Hij weefde jou als een ontzaglijk wonder in de schoot van je moeder. Wat betekent dat voor jouw zelfbeeld?
6: God is je kracht
Is er in jouw leven iets wat het moeilijk maakt helemaal te vertrouwen op God?
7: Jezus maakt zijn identiteit bekend
Overal waar Jezus vanaf dat moment kwam kon Hij rekenen op weerstand. Ook veel mensen van de LHBTI+-gemeenschap kennen tegenstand. Ervaar jij tegenstand in je leven?
8: Jezus roept Petrus
Petrus voelt dat hij tekortschiet bij het zien wat van God komt. Hij valt op zijn knieën. Dat is de menselijke ervaring. In het zonlicht van Gods liefde zien wij onze eigen schaduwen. Welke ‘schaduwen’ ken jij van jezelf?
9: De verrezen Christus verschijnt aan Maria Magdalena
Steeds kunnen we bij Jezus de kracht vinden om op te staan. Hij wil ons helpen verrijzen.
10: De weg naar Emmaüs
Vaak zijn dingen moeilijk te begrijpen of te aanvaarden. Dat overkomt ieder van ons op verschillende momenten van onze levensweg. Dit verhaal laat zien wat er gebeurt, als wij God de ruimte geven om ons een nieuwe weg te wijzen
Een gebed voor als ik me afgezwezen voel
Voorgedragen door een man
Een gebed voor als ik me afgezwezen voel
Voorgedragen door een vrouw