Leven met Ignatius

Een audioboek in elf delen over de ignatiaanse spiritualiteit geschreven door Nikolaas Sintobin sj.

‘God vinden in alle dingen’. Zo kun je de ervaring van Ignatius van Loyola (stichter van de Jezuïeten) samenvatten. Ignatius ligt aan de oorsprong van een spiritualiteit die wereldwijd mensen intenser en bewuster doet leven, met als focus de persoonlijke ervaring van vreugde. Paus Franciscus, zelf jezuïet, is het sprekende bewijs dat die vreugde een leidraad kan worden.

Dit audioboek is een samenvatting van het boek 'Leven met Ignatius. Op het kompas van de vreugde', geschreven door Nikolaas Sintobin sj.

Het boek geeft concrete tips, geïnspireerd door het leven van Ignatius en gaat in op vragen als: Wat is een geslaagd leven? Hoe kom ik erachter wat ik met mijn leven moet aanvangen? Hoe verhouden zich hart en verstand? Kiezen, hoe doe je dat? God, heeft die nog betekenis? Zo ja, hoe kun je Hem op het spoor komen? Trouwens, geloven in God, wat wil dat eigenlijk zeggen?