Getuige van de verrijzenis

Hoe moet Petrus zich gevoeld hebben toen de verrezen Jezus ineens tegenover hem stond? Hoe kijkt de man die hij enkele dagen geleden nog verraden heeft hem nu aan? Of hoe moet het geweest zijn voor Maria Magdalena, of voor de moeder van Jezus om haar zoon weer te zien? En hoe heeft de hogepriester zich gevoeld toen het verhaal rondging dat Jezus weer was opgestaan?
Kruip met deze podcastserie 7 keer in de huid van een bijbels personage dat de verrezen Jezus heeft ontmoet. Om mee te kunnen voelen hoe dat geweest is.

Deze verhalen zijn bedoeld als een ondersteuning voor je gebed. Twee manieren waarop je ze zou kunnen gebruiken.

1. Je gaat mee met het verhaal. Je leeft je in in de beschreven persoon. Welke gevoelens roept dat op? Zijn er momenten van herkenning, of juist niet? Je zou eventueel met de beschreven persoon in gesprek kunnen gaan…
Aan het eind van je gebed leg je God de vruchten van je overweging voor.

2. Je leest het verhaal en denkt: ‘Ik zou dat heel anders gedaan hebben...’ Volg dan je gedachte en leef je in, zoals je gebed je ingeeft.
Misschien dat je er op jouw beurt een verhaal van maakt? Eventueel zelfs op schrift.