Bidden met de paus

Maandelijks vraagt de Paus te bidden voor zijn intenties. Op deze website worden deze gebedsintenties gepubliceerd in de vorm van een geleide gebedspodcast. 

Meer informatie over het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus vind je op de website Bidden met de Paus. Dit gebedsnetwerk was vroeger bekend als "Apostolaat van het gebed". Het werd gesticht in 1844 door de Franse jezuïet F. Gautrelet.

Intentie november 2023: Voor de paus
Moge de Heilige Geest aanwezig zijn in zijn leven en hem inspireren, altijd en steeds meer, om het beeld te zijn van Jezus, de goede leraar.
Oktober 2023: Synode
We bidden voor de Kerk, dat ze op elk niveau een houding van luisteren en dialoog aanneemt en zich door de Heilige Geest laat leiden.
September 2023: Mensen in de marge
We bidden voor die mensen die aan de rand van de samenleving leven – in onmenselijke leefomstandigheden.
Augustus 2023: Wereldjongerendagen
Als een jongere valt, valt in zeker zin de mensheid. Het is ook waar dat wanneer een jongere opstaat, het is alsof de hele wereld opstaat.
Juli 2023: Eucharistie
Zodat onze menselijke relaties op een zeer diepe manier worden getransformeerd
Juni 2023: Marteling afschaffen
We bidden dat de internationale gemeenschap zich op een concrete manier inzet om de afschaffing van marteling te bewerkstelligen.
Mei 2023: Kerkelijke bewegingen
We bidden dat kerkelijke bewegingen en groepen elke dag opnieuw hun zending van de verkondiging van het Evangelie herontdekken
April 2023: Vrede en geweldloosheid
We bidden dat vrede en geweldloosheid steeds meer de overhand krijgen door afnemend gebruik van wapens door staten en burgers.
Maart 2023: Seksueel misbruik
We bidden voor de slachtoffers zijn van misbruik door leden van de Kerk. Dat zij een concreet antwoord op hun pijn en lijden mogen vinden
Februari 2023: Parochies
Steeds meer een gemeenschap van geloof, broederschap en gastvrijheid voor de meest behoeftigen.
Januari 2023: Opvoeders
We bidden dat opvoeders geloofwaardige getuigen mogen zijn die ons broederschap leren in plaats van competitie.
December 2022: Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is een concrete uiting van onbaatzuchtige dienstbaarheid aan anderen.
November 2022: Voor kinderen die lijden
Laten we bidden voor kinderen die lijden, in het bijzonder daklozen, wezen en oorlogsslachtoffers.
Oktober 2022: Een kerk voor iedereen
Bidden we voor de Kerk. Dat zij een gemeenschap mag zijn van solidariteit, broederschap en gastvrijheid.
Juni 2022: gezinnen
Laten we bidden dat gezinnen in de hele wereld onvoorwaardelijke liefde mogen belichamen en ervaren.
September 2022: Afschaffing van de doodstraf
We bidden dat de doodstraf, die de waardigheid van de menselijke persoon aantast, in elk land wettelijk afgeschaft mag worden.
Augustus 2022: kleine ondernemingen
Mogen zij midden in de economische en sociale crisis manieren vinden om door te gaan en hun gemeenschap te dienen.
Juli 2022: Ouderen
Mogen hun ervaring en wijsheid de jongeren helpen om de toekomst hoopvol en verantwoordelijk tegemoet te zien.
Mei 2022: Jongeren
We bidden voor alle jongeren – ze zijn geroepen het leven ten volle te leven.
April 2022: Gezondheidszorg
Bidden we voor hen die in de gezondheidssector hulp bieden aan zieken en ouderen
Maart 2022: Bio-ethiek
Moge we de waardigheid van alle menselijk leven blijven verdedigen met gebed en actie.
Januari 2022: menselijke broederschap
Laten we bidden dat iedereen, waar ook ter wereld, zijn geloof vrij en in vrede mag beleven.
December 2021: catechese
Laten we bidden voor de catechisten – dat zij ervan getuigen met moed, creativiteit en met de kracht van de Heilige Geest.
November 2021: Depressie
We bidden opdat zij door hun broeders en zusters - door ons - worden vergezeld op hun weg naar de vreugde en het licht die Christus ons elke dag aanbiedt
Oktober 2021: Zending
We bidden dat elke gedoopte persoon zich betrokken voelt bij de evangelisatie
Februari 2022: vrouwelijke religieuzen
Laten we samen met paus Franciscus bidden dat iedereen, waar ook ter wereld, zijn geloof vrij en in vrede mag beleven.
September 2021: Schepping
Laten we bidden dat we dat we allemaal moedige keuzes maken voor een eenvoudige, ecologische en duurzame levensstijl
Augustus 2021: kerk
Laten we bidden voor de Kerk – dat zij de genade en de kracht van de Heilige Geest mag ontvangen om zichzelf te hervormen in het licht van het Evangelie.
Juli 2021: dialoog
We bidden dat we in sociale, economische en politieke conflictsituaties moedige en gepassioneerde architecten van dialoog en vriendschap mogen zijn.
Juni 2021: huwelijk
Laten we bidden voor jonge mensen die zich voorbereiden op hun huwelijk – dat ze mogen groeien in liefde, met ruimhartigheid, trouw en geduld.
Mei 2021: Financiën
We bidden voor de regulering van de financiële markten en opdat de menselijke waardigheid daarbij in het middelpunt zou staan
April 2021: Waardigheid
We bidden voor allen die zich inzetten voor de bevordering en de verdediging van de waardigheid van alle mensen en voor hun rechten.
Maart 2021: verzoening
Laten we bidden dat we het sacrament van de verzoening met hernieuwde diepte mogen ervaren en zo de oneindige genade van God mogen proeven.
Februari 2021: geweld tegen vrouwen
We bidden voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld dat ze mogen worden beschermd door de samenleving.