Bidden met psalmen - In alle dingen God liefhebben en dienen

Vanaf het begin van het christendom worden psalmen gebeden en gezongen. Deze 150 liederen zijn van een ongekende rijkdom, verscheidenheid, subtiliteit en ruigheid tegelijk. Het hoeft niet te verwonderen dat zij tot op vandaag het kloppende hart zijn van het gebed van de christenen. Ook in dat van Ignatius van Loyola (1491-1556), een vermaard ervaringsdeskundige inzake bidden.

Dit gebedstraject, geschreven door Nikolaas Sintobin sj, is geïnspireerd door de gebedsdynamiek van de Geestelijke Oefeningen, opgesteld door Ignatius van Loyola. Bij citaten uit 21 psalmen volgt telkens een mini-overweging en drie gebedspunten. Het zijn open vragen, er is geen ‘juist antwoord’. Het is de bedoeling die vragen als opstap te gebruiken om de psalmverzen in het eigen levensverhaal te laten weerklinken: welke gevoelens en ervaringen roepen ze op, hoe spreekt Gods Geest tot mij door deze verzen? 

De serie is opgedeeld in vijf thema's. Het valt aan te raden deze in chronologische volgorde te gebruiken.
Een co-productie van Bidden Onderweg en het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Inleiding
Gebedsaanwijzingen die uitgaan van het verlangen elk aspect van het leven bij God te brengen
Danken (Psalm 139)
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
Vertrouwen (Psalm 91)
De voortdurende, biddende terugblik doet het Joodse volk ontdekken dat God trouw is.
Verlangen (Psalm 63)
Het verlangen raakt aan onze diepste drijfveren. Wat brengt jou tot leven?
Groeien in vrijheid (Psalm 131)
Hoe innerlijk vrij ben jij ten aanzien van je wensen en dromen?
Loven (Psalm 113)
Lof: een uiting van vreugde die overvloeit.
Het kwaad in het algemeen (Psalm 7)
Kijk naar onze wereld in zijn gebrokenheid, dichtbij of ver weg. Wat doet dit met jou?
Het kwaad in mijn leven (Psalm 51)
'Ik ken mijn wandaden'. Ben ik bereid mij te plaatsen voor mijn eigen zonde?
Een meditatie over de hel (Psalm 88)
Stel je voor wat het betekent als een mens terechtkomt in een toestand van volledige vervreemding.
Vergeving (Psalm 103)
'Hij vergeeft u alle schuld'. Verlang je naar vergeving?
God roept (Psalm 23)
Heb jij in jouw leven al de ervaring gehad dat God beroep deed op jouw inzet?
De menswording (Psalm 19)
God heeft ons menszijn gedeeld zodat wij mogen worden zoals Hij. Hoe leef jij?
Het leven van Jezus (Psalm 92)
'U verheugt mij, HEER, met uw daden'. Wat in Jezus spreekt jou aan?
Jezus redt en geneest (Psalm 30)
Heb jij in je geloofsleven ooit iets ervaren als genezing?
Kiezen (Psalm 23)
'U nodigt mij aan tafel'. Weet jij je geroepen om Jezus na te volgen in jouw persoonlijk leven?
Weerstand (Psalm 55)
'Klagend loop ik rond, radeloos'. Wat helpt jou om bij tegenslagen vol te houden?
Verlatenheid (Psalm 22)
'"‘Mijn God!" roep ik.' Hoe groot is jouw geloof?
Stille zaterdag (Psalm 88)
Wat doet het jou te weten dat Jezus, God zelf, door de dood is gedaan?
Verrijzenis (Psalm 98)
Heeft (het geloof in) de verrijzenis een concrete impact op jouw leven?
De verrezen Heer komt naar mij toe (Psalm 50)
Welke verschijningsverhalen van de verrezen Jezus spreken jou het meest aan?
De zending (Psalm 139)
Is er iets in jouw leven dat anderen nieuwsgierig zou kunnen maken naar het Evangelie?
In alles God liefhebben en dienen (Psalm 145)
Kan jij de schepping, jezelf incluis, zien als woonplaats van de Heer?
Terugblik
Wat maakt dat jij beter kan luisteren naar het Woord van God?