Bekeerd door Ignatius

"Ooit zei iemand me: ‘Iñigo, wil jij ooit tot de jaren van het verstand komen, dan zullen ze eerst één van je benen moeten breken."

In deze theatermonoloog, geschreven door Dries van den Akker sj, speelt Kurt Defrancq Ignatius van Loyola. Hij vertelt hoe hij als ridder door een kanonskogel één jaar lang bedlegerig wordt. In deze periode van opgelegde rust, komt hij tot een inzicht dat zijn leven op zijn kop zal zetten en zelfs zal leiden tot de stichting van de Sociëteit van Jezus.

In de zes andere podcasts gaat journalist Rick Timmermans in gesprek met zes mensen over de vraag: welke bekering maakte Ignatius mogelijk in jouw leven?