52 geloofsvragen

Wat geloven christenen eigenlijk? Deze serie geeft je een overzicht van uit het leven gegrepen vragen als: Wat doen mensen in de hemel? Heeft het lijden zin? Is geloven voor simpele zielen?
Auteur Nikolaas Sintobin sj laat je op deze manier kennismaken met het christendom of anderzijds je kennis te verdiepen c.q. op te vijzelen. De tekst is tevens in boekvorm beschikbaar. Deze kun je hier bestellen.

Inleiding
Is geloven uitzonderlijk?
Is geloof voor simpele zielen?
Kun je twijfelen aan je geloof?
Mag een christen kritisch zijn?
Gaan geloof en wetenschap door één deur?
Word je geboren als christen?
Kan een mens God ontmoeten?
Is de wereld in zeven dagen geschapen?
Wat deed God voor Hij de wereld schiep?
Is God een man?
Kun je christen zijn zonder te geloven in Jezus?
Heeft Jezus echt bestaan?
Wat is het belang van het verborgen leven van Jezus?
Wat is de boodschap van Jezus?
Is Jezus God of mens?
Is Maria maagd?
Heeft Jezus wonderen gedaan?
Wilde God dat Jezus gekruisigd werd?
Is Jezus uit de dood opgestaan?
Doet het ertoe of Jezus verrezen is?
Waar is Jezus nu?
Wat is de betekenis van Jezus voor mensen vandaag?
Verandert de priester tijdens de mis het brood in het lichaam van Jezus?
Is God een rechter die veroordeelt?
Wie is de Heilige Geest?
Geloven christenen in één God of in drie goden?
Wanneer begon het christendom?
Kun je christen zijn in je eentje?
Waarom is er een paus?
Kan de paus zich vergissen?
Wat is het verschil tussen een gewoon mens en een heilige?
Geloven christenen in Maria?
Zijn alle mensen zondaar?
Vergeeft God alle zonden?
Waarom zou je zelf vergeven?
Is het vagevuur een straf?
Wat doen de mensen in de hemel?
Heeft God het kwaad gewild?
Heeft het lijden zin?
Bestaat de duivel?
Bestaat de hel?
Is de Bijbel gedicteerd door God?
Is alles wat in de Bijbel staat echt gebeurd?
Kun je christen zijn zonder de Bijbel te kennen?
Bidden, wat is dat?
Is bidden nuttig?
Heeft God een plan voor ieder mens?
Waarom zijn er zulke grote verschillen tussen individuele christenen?
Is christen zijn vooral een zaak van flink je best doen?
Kunnen christenen leren van andere godsdiensten?
Kan een christen geloven in reïncarnatie?
Heeft Jezus gelachen?