Stel je voor: Jezus

Oog in oog met Jezus. Naar Hem luisteren en kijken. Bij hem zijn. Dat gebeurt in deze tiendelige podcastretraite bij sleutelmomenten uit Jezus’ leven.

In deze podcastretraite ontmoeten we Jezus. We gaan biddend met Hem op pad vanaf zijn doop tot aan zijn verrijzenis. Om bij Hem te zijn, naar hem te kijken, naar hem te luisteren. De afleveringen duren ongeveer 20 minuten en helpen je af te dalen van je hoofd naar je hart.

In de serie Stel je voor: Jezus ga je contemplerend bidden met het leven van Jezus. In de zogenoemde ignatiaanse contemplatie maak je gebruik van je voorstellingsvermogen. Om op die manier verschillende verhalen uit de Bijbel van dichtbij mee te kunnen maken. 

Deze manier van bidden kan je het gevoel geven dat je werkelijk getuige bent van een Bijbelverhaal. Dit kan leiden tot een meer persoonlijke relatie met de Bijbel en uiteindelijk tot een diepere verbinding met Jezus Christus. De podcasts uit de serie Stel je voor: Jezus willen een gids zijn om de uitwisseling tussen de bidder, Jezus en andere personen uit de Bijbel te vergemakkelijken. Om Jezus beter te leren kennen, zodat je Hem meer zult liefhebben en Hem beter kunt volgen.

Inleiding: Wat is ignatiaanse contemplatie?
Het contemplatieve gebed als een manier om in stilte bij God te zijn.
Aflevering 1: De doop van Jezus
De doop markeert het begin van Jezus' openbare leven en zal ook voor ons het begin zijn van onze reis in deze serie.
Aflevering 2: Jezus roept de leerlingen
In dit verhaal roept Jezus Petrus en zijn metgezellen op hun netten uit te gooien in diep water
Aflevering 3: Jezus voedt de menigte
We staan stil bij het wonder van het voeden van de vijfduizend. Een van de weinige wonderen die in elk van de vier evangelies voorkomt.
Aflevering 4: Jezus loopt over water
We richten ons met name op het verhaal van Petrus die over het water naar Jezus wandelt
Aflevering 5: Jezus wekt Lazarus op uit de dood
In dit verhaal zien we Jezus rouwen om het overlijden van een vriend en zijn we getuige van zijn wonderbaarlijke reactie.
Aflevering 6: Jezus intocht in Jeruzalem
In dit verhaal lezen we hoe Jezus Jeruzalem binnenrijdt, waar hij wordt begroet door een menigte die hun mantels en palmtakken voor Hem neer
Aflevering 7: Het Laatste Avondmaal
Dit verhaal wordt verteld in alle Evangeliën, hoewel het Evangelie van Johannes heel andere verslagen bevat, waaronder de voetwassing.
Aflevering 8: De Kruisweg
Vandaag staan we stil bij de kruisweg en de uiteindelijke kruisiging van Jezus.
Aflevering 9: Het graf van Jezus
In de uren tussen zijn dood en zijn verrijzenis bevinden zich zijn moeder, zijn vrienden en zijn discipelen in shock en rouw.
Aflevering 10: Jezus verschijnt aan Maria van Magdala
In deze aflevering vragen we om de genade ons te verheugen en grote blijdschap te voelen over de verrijzenis en de glorie van Jezus.