De schepping en ik

Acht dagen op ecologische retraite.

Welkom in deze podcastretraite over ecologie. Deze gebedsreeks start bij verwondering en dankbaarheid voor alles wat leeft. De schepping is schitterend, maar naast de vele hoogtepunten zijn er ook dieptepunten. Het gaat helemaal niet goed met de aarde. Gevoelens van schuld en moedeloosheid dringen zich makkelijk op bij wie de vele milieurampen en doemscenario's op zich in laat werken. Toch hoeven we niet te wanhopen. We mogen geloven dat de Heer altijd voor ons uitgaat en nieuwe wegen wijst. In dit gebedstraject bidden we om moed in zijn voetspoor te treden.

Uitgangspunt van deze podcastretraite is Gods schepping. De acht meditaties vertrekken bij teksten uit de Bijbel en duren ongeveer vijftien minuten.