Word je bewust van Gods aanwezigheid in jouw leven

Bid en mediteer met Gods woord

Groeien in jouw relatie met God

Ontwikkel een regelmatig gebedsleven

Bidden Onderweg-app

Wat is bidden?

Gebed is een ontmoeting met God. Niet een oppervlakkig weerzien met een oude vriend, eerder een warm en liefdevol gesprek met je moeder. De relatie met God verdiepen gaat niet vanzelf. Daarvoor is een zekere toewijding nodig. Het helpt als je elkaar regelmatig ‘ziet’. Bij Bidden Onderweg is de Bijbel het vertrekpunt van iedere meditatie. Dat God daarin naar ons toekomt, is een eeuwenoude ervaring van mensen. Bijbelteksten zijn een soort van deuren waardoor we het gesprek met God kunnen binnengaan. Als je bidt, is het belangrijk dat je komt zoals je bent en niet zoals je zou willen zijn. Je komt ook niet zoals je denkt dat God jou het liefste ziet. Maskers zijn niet nodig. God krijgt de beste toegang tot mensen als ze zich aandienen zoals ze zijn.

Download de gratis Bidden Onderweg-app

Bidden Onderweg is zo gemaakt dat je er goed mee kunt bidden als je onderweg bent. De muziek helpt je bijvoorbeeld concentreren als je in een volle treincoupé zit. Wil je meer ‘werk’ maken van je gebedsleven, dan kan Bidden Onderweg je helpen. Als je ernaar verlangt je relatie met God te verdiepen, is het belangrijk om regelmatig te bidden of te mediteren. Bidden is God ontmoeten en net zoals dat bij vriendschappen en andere relaties gaat: die verdiepen zich als je regelmatig samen tijd doorbrengt.

Waarom bidden met een app?

Bidden begint met stilte maken. In een volle trein of bus lukt dit misschien niet direct. De muziek uit de podcast helpt je. Je kunt wat door je hoofd spookt laten verstommen. Het kan helpen om je voor te stellen dat Gods liefhebbende blik op je gericht is. Spreek uit hoe je je voelt en wat je hoopt en verlangt voor de komende gebedstijd. Je kunt je ogen sluiten, je handen openen en een actieve houding aannemen.

De woorden uit de Bijbel klinken. Je probeert er geconcentreerd naar te luisteren en laat ze binnenkomen in je hart. Je bent aan het bidden, niet aan het studeren. Probeer dus niet meteen allerlei interessante gedachten te ontwikkelen over wat je hoort. Denk niet te veel na. Laat het gebeuren.

“Bidden Onderweg geeft mij rust in plaats van dat ik het ervaar als nog een ‘agendapunt’.”

Erica

Hoe kan ik bidden met een podcast?

Na de bijbelwoorden hoor je een korte overdenking of klinken enkele vragen. Het bijbelverhaal wordt als het ware over de tijd heen getild en komt terecht in jouw leven. Waar ging jouw hart sneller van kloppen tijdens de lezing? Vond je ergens vreugde, bemoediging, troost… Het is goed mogelijk dat je juist daarin iets van Gods Geest ontmoet. Laat je voor de rest van je gebed leiden door de woorden die iets goeds bij je opriepen.

Bidden is geen prestatie
Na enkele ogenblikken van stilte en zachte muziek, klinkt de bijbeltekst nog een keer. Opnieuw probeer je te luisteren met de oren van je hart. Probeer niets te forceren. Bidden is geen prestatie. Er hoeft niet per se iets uit je gebed te komen. Het initiatief mag bij God liggen. Laat je maar raken, waar en hoe God dat wil.

Spreek met Jezus als met een vriend
Het afscheid volgt. Je wordt uitgenodigd om een beetje te reflecteren op het gebedsmoment. Vaak horen daar de woorden bij: “Spreek nu met Jezus als met een vriend”. Vertel Hem wat je ervaren hebt in de afgelopen minuten. Wat was er mooi, wat was er minder mooi. Kon je geconcentreerd bidden, of was je vol afleiding. Als je het lastig vindt om met Jezus te spreken, beeld je dan in dat je spreekt met een goede vriend of vriendin en vertel hem of haar hoe je het gebed beleefd hebt.

Download de gratis Bidden Onderweg-app

Om gebed structureel te integreren in je leven is enige discipline en vasthoudendheid nodig. Wat kan helpen, is een afspraak te maken met jezelf. Bijvoorbeeld: altijd als ik in de trein naar mij werk stap, bid ik de eerste tien minuten met Bidden Onderweg. Door je aan vaste tijden te houden, bind je je aan de ontmoeting met God. Soms is zo’n ontmoeting bevredigend, soms ronduit teleurstellend. Het is zoals het is. Maar laat je niet verleiden om na een teleurstelling de volgende afspraak dan maar af te zeggen. Je laat je niet leiden door of je zin hebt om te bidden, je laat je leiden door je afspraak met God.

Ignatiaanse spiritualiteit. Wat is dat eigenlijk?

De ignatiaanse spiritualiteit dankt zijn naam aan Ignatius van Loyola, een Baskische edelman. Hij ontdekte tijdens een lang ziekbed dat gevoelens meer zeggen dan op het eerste gezicht lijkt. Gevoelens kunnen iets zeggen over God.

Ignatius was een ambitieuze edelman met veel talenten. Zijn carrière werd echter verpest door een schotwond in zijn been. Een lang ziekbed in zijn ouderlijk huis volgde. Wat kon hij anders doen dan lezen? Hij raakte volledig in de ban van romans vol dappere ridders en zoete romantiek.

Maar er was meer. Hij begon zich te verdiepen in de levens van heiligen én hij begon te lezen over Jezus Christus. Na een tijdje ontdekte Ignatius dat hij op beide soorten literatuur verschillend reageerde. Soms voelde hij zich prima, soms ook somber. Wat zou daar achter kunnen zitten? Hij probeerde te achterhalen wat hem een goed gevoel gaf en wat niet. Zo begon hij te onderscheiden wat zich in zijn innerlijk afspeelde.

Bidden, een manier om keuzes te maken

Ignatius ontdekte nog iets over deze gevoelens. Aangezien hij op zijn ziekbed alle tijd had en de toekomst onduidelijk was, probeerde hij zijn verschillende gevoelens goed te evalueren. Hij merkte dat zijn gevoelens hem naar concrete conclusies konden leiden over wat hij wel en niet moet doen. Door zichzelf steeds de vraag te stellen: ‘Hoe voel ik mij’, kreeg hij toegang tot zijn ziel, zijn innerlijk leven. Hij leerde eerlijk onder ogen te zien wat zijn hart hem zei. En welke keuzes daaruit voortvloeiden.

Zo merkte Ignatius dat het heldenleven van ridders en de vele romantische avonturen hem wel opwonden, maar dat zijn fantasieën daarover in hem een leegte achterlieten. Maar wanneer hij zich voorstelde een leven te leiden zoals Jezus of de heiligen, werd hij enthousiast en voelde hij zich ook nadien goed en vredig. Dergelijke gevoelens werden voor Ignatius de basis voor zijn keuzes. Voor hem betekende het dat hij na zijn ziekbed niet opnieuw het harnas aantrok, maar een pelgrimstocht naar Jeruzalem ondernam.

Verleden onder de loep nemen
Dat werd letterlijk en figuurlijk een lange reis. Maar voordat de voettocht begon, ging hij eerst een jaar ‘op retraite’. In die tijd werd hij zich er pijnlijk van bewust dat hij beneden de menselijke maat van liefde geleefd had. Dat kwelde hem. Structureel begon hij zijn verleden onder de loep te nemen, zonder een detail over het hoofd te zien.

Bidden geeft een dieper besef van wie God is

Ignatius begon te walgen van zichzelf en kreeg last van depressies. Maar daar doorheen werd hij een liefde gewaar die sterker is. Hij ging God ontdekken als iemand die ook bij deze gebrekkige mens betrokken bleef. Een God die hem gevoelens gaf van een innerlijke tevredenheid, die los stond van wat mensen doen. Hij ging in zijn hart een beweging voelen die hem weghaalde uit zijn melancholie. Wat hem ontspande was het besef dat zijn leven niet van hemzelf afhing, maar gegeven werd. Een diepe Godservaring bevestigde die ontdekkingen.

Geestelijke Oefeningen
In de jaren die volgden, noteerde Ignatius zijn nieuwe bevindingen. Op een dag merkte hij dat hij anderen kon helpen door hen op een soortgelijke manier wegwijs te maken in de dingen van de menselijke ziel. Zijn notities en ervaringen resulteren uiteindelijk in een heel precies omschreven methode: de Geestelijke Oefeningen.

Download de gratis Bidden Onderweg-app

Deze Geestelijke Oefeningen van Ignatius en Ignatius’ manier van mediteren met bijbelteksten, vormen de basis van Bidden Onderweg. De auteurs van de meditaties hebben jarenlange ervaringen opgedaan met het bidden van de Geestelijke Oefeningen en met het begeleiden van mensen in hun gebedsleven.